U bent hier

Podcast 2: Groene Wederopbouw

In de tweede Milieucafé podcast staat de Groene Wederopbouw centraal. Hoe moet het verder na de coronacrisis? Daar kunnen we nu al over nadenken en dit gebeurt ook.

Bij groene wederopbouw gaat het over de vraag of de vele miljarden die nu omgaan om bedrijven te steunen, ook kansen bieden om de economie te verduurzamen. Michel Jehae en Marc Pruijn spraken hierover met Aart de Zeeuw, emeritus hoogleraar milieu-economie aan Tilburg University; met Cees-Jan Pen (foto), lid van de SER Noord-Brabant en als lector verbonden aan Fontys Hogescholen in Eindhoven; en met Berend de Vries, wethouder voor onder meer economie in Tilburg.

[1:51] In een tweeluik zien Aart de Zeeuw en Cees-Jan Pen positieve bijwerkingen van de crisis: minder files, minder lawaai en meer vogelgeluiden, en vooral minder luchtverontreiniging. Iets abstracter valt op dat burgers meer zijn gaan letten op kwaliteit; betere producten, minder wegwerpeconomie. Berend de Vries merkt dat er meer online vergaderd wordt, minder gereisd en meer flexibel gewerkt. Het zou hem wat waard zijn als we dat konden vasthouden. De economen verwachten dat wel een kwart van de bedrijven kan verdwijnen in de huidige crisis - maar dat biedt ook kansen voor verduurzaming en vergroening. Nederland kan financiële steun afhankelijk maken van de toekomstbestendigheid. Gelukkig kennen we een sociaal vangnet, wat De Zeeuw brengt tot de uitspraak: Steun mensen in plaats van bedrijven.

Zuiderzwam
[10:36] Daarnaast is er een gesprek met Jacqueline van Eerd van het bedrijf Zuiderzwam. Ze kweekt oesterzwammen op het terrein waar Ut Rooie Bietje nog zit maar Traverse heeft haar de huur opgezegd. Jacqueline heeft het plan opgevat om een 'circulaire hub' te stichten waar lokale start-ups op het gebied van voedsel terecht kunnen. Te denken valt aan de Groene Chef, de stadsimker en een kruidentuin. De gemeente schijnt positief tegenover het initiatief te staan.

[14:51] Boswachter Irma de Potter van Natuurmonumenten spreekt een column uit over haar ervaringen in coronatijd. De natuur is ineens populair geworden als ontsnapping uit de lock-down maar niet iedereen begrijpt de spelregels in natuurgebieden. Dit is hinderlijk voor de vogels want we zitten midden in het broedseizoen. Ze hoopt dat de toegenomen waardering voor natuur zich op termijn omzet in daadwerkelijke steun voor de terreinbeheerders.

Schone lucht
[17:44] In het tweede deel van de groene wederopbouw gaat het meer over logistiek. Circulaire logistiek betekent dat je ook meer rekening moet gaan houden met retourstromen. Berend de Vries ziet kansen voor Tilburg omdat we hier het inzicht in de retourstromen (universiteit) kunnen koppelen aan het logistieke vernuft van de hotspot. De heren zijn het erover eens dat de betere luchtkwaliteit voor Brabant behouden moet worden.

[24:11] Volgens goed gebruik wordt de podcast afgesloten door de heren van het Environmental Lounge Cafe. Bioloog Bert Bruininga ontpopt zich als een fanatiek beschermer van de stilte.

De podcast duurt 29 minuten.
Op de computer kunt u de cursor gebruiken om versneld heen en terug te spoelen.
Met [control]+[links] of [rechts] gaat u nog sneller.
En de spatiebalk dient als pauze- en startknop.